KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pragmatyzm i radykalny liberalizm. Studium filozofii politycznej Johna Deweya

obrazek:

Wydawnictwo Naukowe UMK, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej oraz Biblioteka Uniwersytecka zapraszają na dyskusję o książce dra Macieja Kassnera (Instytut Filozofii UMK): Pragmatyzm i radykalny liberalizm. Studium filozofii politycznej Johna Deweya, wydanej w serii monografii FNP. 

W spotkaniu wezmą udział: dr Maciej Kassner i prof. Andrzej Szahaj z Instytutu Filozofii UMK, dr Michał Wróblewski z  Instytutu Socjologii UMK oraz red. Tomasz Sawczuk.

Spotkanie odbędzie się w Bibliotece Uniwersyteckiej (sala 8), 5 grudnia o godz. 12.00. 

Opis wydawniczy: 

Książka ta jest poświęcona analizie filozofii politycznej Johna Deweya osadzonej w kontekście kryzysu liberalizmu po pierwszej wojnie światowej. Jedną z dróg wyjścia z impasu, w jakim znalazła się myśl liberalna, był radykalny liberalizm reprezentowany przez takich intelektualistów, jak John Dewey, Bertrand Russell, Karl Polanyi i Karl Mannheim. Wymienieni myśliciele upatrywali szans na odrodzenie liberalizmu w odrzuceniu koncepcji wolnorynkowych i dialogu z myślą socjalistyczną. W pracy przedstawiono zręby ideologii radykalnego liberalizmu oraz stosunek lewicowych liberałów do innych ideologii, w szczególności zaś do liberalizmu ekonomicznego i rewolucyjnego marksizmu. Osobny rozdział pracy poświęcony jest refleksji Johna Deweya na temat demokracji, która należy do najoryginalniejszych osiągnięć amerykańskiego filozofa. Przedstawiona interpretacja uwypukla związki myśli Johna Deweya z radykalizmem  Nowej Lewicy oraz twórczością takich teoretyków, jak C. W. Mills Axell Honneth czy James Bohman. Drugim ważnym obszarem podejmowanych w pracy rozważań jest rekonstrukcja Deweyowskiej koncepcji myślenia jako rozwiązywania problemów. Pragmatyzm utrzymuje, że możliwe jest znalezienie mniej lub bardziej obiektywnych odpowiedzi na pytanie, co należy robić w danej problematycznej sytuacji. „Pragmatyczne oświecenie”, by posłużyć się terminem Hilarego Putnama, wyrzeka się oświeceniowego uniwersalizmu, ale nie rezygnuje całkowicie z roszczeń do obiektywności w dziedzinie rozstrzygnięć moralnych i politycznych.

Więcej na stronie Wydawnictwa UMK

pozostałe wiadomości