KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Stawki stypendiów w roku 2020/21

Doktoranci

W roku akademickim 2020/2021 stypendium socjalne jest przyznawane odrębnymi decyzjami na semestr zimowy (na okres do 5 m-cy, nie dłużej niż do m-ca lutego) i na semestr letni (na okres do 4 m-cy, nie dłużej niż do m-ca czerwca).

Stypendium socjalne:

1. Stypendium socjalne w semestrze zimowym wynosić będzie:

Poziom dochodu Wysokość stypendium
0-686,40zł 350 zł

2.Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w semestrze zimowym wynosić będzie:

Poziom dochodu Wysokość stypendium
0-686,40 zł 500 zł

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

w zależności od stopnia niepełnosprawności wynosić będzie:

Stopień niepełnosprawności Wysokość stypendium
znaczny 700 zł
umiarkowany 600 zł
lekki 500 zł

Stypendium rektora


Studenci

W roku akademickim 2020/2021 stypendium socjalne jest przyznawane odrębnymi decyzjami na semestr zimowy (na okres do 5 m-cy, nie dłużej niż do m-ca lutego) i na semestr letni (na okres do 4 m-cy, nie dłużej niż do m-ca czerwca).

Stypendium socjalne:

1. Stypendium socjalne w semestrze zimowym wynosić będzie w zależności od dochodu:

Poziom dochodu Wysokość stypendium
0-600 zł 800 zł
600,01 zł-1051,70 zł 600 zł

2.Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w semestrze zimowym wynosić będzie w zależności od dochodu:

Poziom dochodu Wysokość stypendium
0-600 zł 1000 zł
600,01 zł-1051,70 zł 800 zł

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

w zależności od stopnia niepełnosprawności wynosić będzie:

Stopień niepełnosprawności Wysokość stypendium
znaczny 850 zł
umiarkowany 650 zł
lekki 450 zł

Stypendium rektora

Stypendium rektora (sportowe)

stypendium rektora w kategorii sportowe, przyznaje się na okres 9 miesięcy

Liczba punktów Wysokość stypendium
I stopień – powyżej 8 pkt 700 zł
II stopień od 2 do 8 pkt 450 zł