Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

POWER NA WFiNS

Ponad 34 mln złotych otrzyma Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na rozwój potencjału w zakresie programów kształcenia, podnoszenia kompetencji pracowników i studentów, programów stażowych, studiów doktoranckich oraz zarządzania Uczelnią.

Pieniądze pochodzić będą z unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Wyniki konkursu pn. “Zintegrowane Programy Uczelni” ogłosiło obsługujące ten program Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Całkowita wartość projektu wynosi 35 165 461,74 zł, z tego kwota dofinansowania dla UMK to 34 110 497,86 zł. Zgłoszony przez UMK projekt “Universitas Copernicana Thorunensis in Futuro II – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni” obejmuje na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych:

  • zorganizowanie wysokiej jakości programów stażowych i zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy  studentów Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych,
  • stworzenie pilotażowego modelu interdyscyplinarnych studiów doktoranckich pod nazwą Toruńska Szkoła Nauk o Społeczeństwie, Edukacji, Nauce i Technologii,
  • dziekanatowy projekt innowacyjnego rozwiązania informatycznego pn. Gra o dyplom (GoD) – aplikacja mobilna, zaprojektowana jako asystent studenta, który poprowadzi go krok po kroku przez proces administracyjny, przypomini o terminach, istniejących możliwościach korzystania z oferty UMK, będzie sprzężona z kalendarzem, a kolejne wydarzenia uruchamiane będą na osi czasu dostosowanej do organizacji roku akademickiego. Aplikacja ma za zadanie wspomóc proces komunikacji ze studentami z jednej strony, a z drugiej uatrakcyjnić administracyjną stronę studiowania poprzez wprowadzenie elementów grywalizacyjnych. “Gra o dyplom” będzie wdrażana za pomocą ciekawej formuły “living labs” przy współudziale studentów, informatyków i pracowników dziekanatu.
  • organizacja różnego rodzaju szkoleń dla pracowników administracji wydziałowej.