Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Staff members

dr hab. Wanda Ciszewska-Pawłowska, NCU Prof.

List of publications based on information from the University Library in the database Expertus

1/71


Autorzy: Ciszewska-Pawłowska Wanda.

Tytuł oryginału: W sprawie zamierzonej reorganizacji "Domu Książki" : projekty i propozycje z 1951 r.

Tytuł równoległy: Regarding the intended reorganization the "Dom Książki" ["House of Book"] : projects and proposals from 1951.

Tytuł całości: Książki mają swoją historię, studia ofiarowane Profesor Barbarze Bieńkowskiej = Books have their history : a collection of essay in honor of Professor Barbara Bieńkowska / pod red. nauk. Jacka Puchalskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich : 2021

Opis fizyczny: S. 424-440, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/71


Autorzy: Centek Barbara, Ciszewska-Pawłowska Wanda.

Tytuł oryginału: Kilka słów wstępu.

Tytuł całości: Kto by tam czytał gazety..., księga jubileuszowa dedykowana profesor Grażynie Gzelli / pod red. Wandy Ciszewskiej-Pawłowskiej, Barbary Centek.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 9


3/71


Autorzy: Ciszewska-Pawłowska Wanda.

Tytuł oryginału: Ingerencje cenzorskie w prasie województwa pomorskiego w 1948 r. na przykładzie "Głosu Pomorza".

Tytuł równoległy: Censors' intervetions in the press of the Pomeranian Region in 1948 on the example of "Głos Pomorza".

Tytuł całości: Kto by tam czytał gazety..., księga jubileuszowa dedykowana profesor Grażynie Gzelli / pod red. Wandy Ciszewskiej-Pawłowskiej, Barbary Centek.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 179-194, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


4/71


Autorzy: Ciszewska-Pawłowska Wanda.

Tytuł oryginału: Wykazy książek podlegających niezwłocznemu wycofaniu i selekcja księgozbiorów w województwie pomorskim w latach 1947-1950.

Tytuł równoległy: Lists of books doomed to be removed from libraries and bookshops and selection of book collections in the Pomorskie Voivodship in the years 1947-1950.

Tytuł całości: Piętno władzy, studia nad cenzurą i zakresem wolności słowa / pod red. Wandy Ciszewskiej-Pawłowskiej i Barbary Centek.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 123-141, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


5/71


Autorzy: Ciszewska-Pawłowska Wanda, Centek Barbara.

Tytuł oryginału: Wstęp.

Tytuł całości: Piętno władzy, studia nad cenzurą i zakresem wolności słowa / pod red. Wandy Ciszewskiej-Pawłowskiej i Barbary Centek.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 7-9


6/71


Autorzy: Ciszewska-Pawłowska Wanda, Centek Barbara.

Tytuł oryginału: Kto by tam czytał gazety... : księga jubileuszowa dedykowana profesor Grażynie Gzelli / pod red. Wandy Ciszewskiej-Pawłowskiej, Barbary Centek.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: 401 s., il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 20.000


7/71


Autorzy: Ciszewska-Pawłowska Wanda, Centek Barbara.

Tytuł oryginału: Piętno władzy : studia nad cenzurą i zakresem wolności słowa / pod red. Wandy Ciszewskiej-Pawłowskiej i Barbary Centek.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: 254 s.

Punktacja MNiSW: 20.000


8/71


Autorzy: Ciszewska Wanda A..

Tytuł oryginału: Etyka bibliotekarska a etyka informacyjna.

Tytuł równoległy: Library ethics vs information ethics.

Tytuł całości: Zarządzanie biblioteką = Library management / pod red. Mai Wojciechowskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich : 2019

Opis fizyczny: S. 110-125

Seria: (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ;189)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


9/71


Autorzy: Ciszewska Wanda A..

Tytuł oryginału: Wypłata wynagrodzenia z tytułu public lending right.

Tytuł równoległy: The payment related to the public lending right.

Tytuł całości: Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Białystok, 29-30 czerwca 2017 r. : praca zbiorowa / pod red. Jolanty Żochowskiej.

Adres wydawniczy: Białystok, Zakład Poligraficzny ARES S.C. : 2018

Opis fizyczny: S. 69-85, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


10/71


Autorzy: Ciszewska Wanda A..

Tytuł oryginału: V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa", Toruń, 18-19 X 2018 r. : sprawozdanie.

Czasopismo: Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 12

Opis fizyczny: S. 490-496


11/71


Autorzy: Gzella Grażyna, Ciszewska Wanda A., Kowalska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Toruńskie Studia Bibliologiczne. Nr 1 (18) / red. nacz. Grażyna Gzella ; red. nauk. Wanda A. Ciszewska, Małgorzata Kowalska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: 207 s., il., tab.

Uwagi: Półrocznik.


12/71


Autorzy: Ciszewska Wanda A..

Tytuł oryginału: "Biblioteka Księgarza" : seria wydawnicza wspierająca kształcenie księgarzy w PRL.

Czasopismo: Folia Toruniensia

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 17

Opis fizyczny: S. 157-174, streszcz. ang., niem.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/FT

Punktacja MNiSW: 6.000


13/71


Autorzy: Ciszewska Wanda A..

Tytuł oryginału: Sygnety drukarskie : subiektywny przegląd materiałów dostępnych w sieci.

Tytuł całości: Dawnych ksiąg niesyty, tom studiów dedykowanych profesorowi Januszowi Tondelowi na siedemdziesięciolecie urodzin / pod red. Iwony Imańskiej i Arkadiusza Wagnera.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 143-166, il.

Punktacja MNiSW: 4.000


14/71


Autorzy: Ciszewska Wanda A., Imańska Iwona.

Tytuł oryginału: Bibliografia prac Janusza Tondela.

Tytuł całości: Dawnych ksiąg niesyty, tom studiów dedykowanych profesorowi Januszowi Tondelowi na siedemdziesięciolecie urodzin / pod red. Iwony Imańskiej i Arkadiusza Wagnera.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 13-21

Punktacja MNiSW: 4.000


15/71


Autorzy: Ciszewska Wanda A..

Tytuł oryginału: Kolportaż zakładowy i instrukcje "Domu Książki" z lat 1950-1951.

Tytuł całości: Książka, biblioteka, informacja, między podziałami a wspólnotą V = Book, library, information : between divisions and community V / pod red. Jolanty Dzieniakowskiej i Moniki Olczak-Kardas.

Adres wydawniczy: Kielce, Uniwersytet Jana Kochanowskiego : 2016

Opis fizyczny: S. 161-172, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


16/71


Autorzy: Ciszewska Wanda A..

Tytuł oryginału: Obecność elementów Web 2.0 w serwisach branży wydawniczo-księgarskiej.

Tytuł całości: Oblicza przestrzeni informacyjnej w dobie Web 2.0 / red. Katarzyna Domańska, Ewa Głowacka, Paweł Marzec.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego : 2016

Opis fizyczny: S. 232-243, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


17/71


Autorzy: Ciszewska Wanda A., Degen Dorota, Sieradzan Wiesław.

Tytuł oryginału: Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu : działalność badawcza, dydaktyka, perspektywy rozwoju / oprac. i red. Wanda A. Ciszewska, Dorota Degen, Wiesław Sieradzan.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 228 s., il.

Punktacja MNiSW: 4.000


18/71


Autorzy: Gzella Grażyna, Ciszewska Wanda A., Kowalska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Toruńskie Studia Bibliologiczne. Nr 1 (16) - 2 (17) / red. nacz. Grażyna Gzella ; red. nauk. Wanda A. Ciszewska, Małgorzata Kowalska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: Półrocznik.


19/71


Autorzy: Kowalska Małgorzata, Ciszewska Wanda A..

Tytuł oryginału: Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii.

Tytuł całości: Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, działalność badawcza, dydaktyka, perspektywy rozwoju / oprac. i red. Wanda A. Ciszewska, Dorota Degen, Wiesław Sieradzan.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 101-122

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Punktacja MNiSW: 3.000


20/71


Autorzy: Ciszewska Wanda A..

Tytuł oryginału: Serwisy dziennikarstwa obywatelskiego : zamieszczanie treści a prawa autorskie.

Tytuł całości: Biblioteka, książka, informacja, internet 2014, praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Osińskiego, Renaty Malesy i Sebastiana D. Kotuły.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2015

Opis fizyczny: S. 61-78, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


21/71


Autorzy: Ciszewska Wanda A..

Tytuł oryginału: Zapomniana seria wydawnicza Polski Ludowej : Biblioteka Prasy w świetle ankiety czytelniczej z 1952 r.

Tytuł całości: Książka, biblioteka, informacja, między podziałami a wspólnotą IV = Book, library, information : between divisions and community IV / pod red. Jolanty Dzieniakowskiej i Moniki Olczak-Kardas.

Adres wydawniczy: Kielce, Uniwersytet Jana Kochanowskiego : 2015

Opis fizyczny: S. 125-141, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


22/71


Autorzy: Gzella Grażyna, Ciszewska Wanda A., Kowalska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Toruńskie Studia Bibliologiczne. Nr 1 (14) - 2 (15) / red. nacz. Grażyna Gzella ; red. nauk. Wanda A. Ciszewska, Małgorzata Kowalska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Uwagi: Półrocznik.


23/71


Autorzy: Ciszewska Wanda A..

Tytuł oryginału: Skażone władzą : ruch wydawniczo-księgarski na Kujawach i Pomorzu w latach 1945-1956.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 494 s. + CD, il., tab., wykr.; streszcz. ang., niem.

Uwagi: Bibliogr. s. 421-450

Punktacja MNiSW: 20.000


24/71


Autorzy: Kowalska Małgorzata, Ciszewska Wanda A..

Tytuł oryginału: "Toruńskie Studia Bibliologiczne" : próba charakterystyki wydawnictwa za lata 2008-2014.

Czasopismo: Forum Bibliotek Medycznych

Rocznik: 2015

Szczegóły: R. 8 nr 1

Opis fizyczny: S. 253-270, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


25/71


Autorzy: Ciszewska Wanda A..

Tytuł oryginału: Pewne prawa zastrzeżone : własność intelektualna biblioteki.

Czasopismo: Koniński Kurier Oświatowy

Rocznik: 2015

Szczegóły: R. 23 nr 3

Opis fizyczny: S. 4


26/71


Autorzy: Gzella Grażyna, Ciszewska Wanda A., Kowalska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Toruńskie Studia Bibliologiczne. Nr 1 (12) - 2 (13) / red. nacz. Grażyna Gzella ; red. nauk. Wanda A. Ciszewska, Małgorzata Kowalska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Uwagi: Półrocznik.


27/71


Autorzy: Kowalska Małgorzata, Ciszewska Wanda A..

Tytuł oryginału: Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu : historia i współczesność.

Czasopismo: Forum Bibliotek Medycznych

Rocznik: 2014

Szczegóły: R. 7 nr 1

Opis fizyczny: S. 55-82, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


28/71


Autorzy: Ciszewska Wanda A..

Tytuł oryginału: W tym niezwykłym czasie : początki transformacji polskiego rynku książki (1989-1995) / Bogdan Klukowski, Marek Tobera. Warszawa 2013.

Czasopismo: Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 6

Opis fizyczny: S. 319-323

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 4.000


29/71


Autorzy: Ciszewska Wanda A..

Tytuł oryginału: Przywilej biblioteczny a prawo do wynagrodzenia za wypożyczenia biblioteczne (public lending right).

Czasopismo: Toruńskie Studia Bibliologiczne

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 2 (13)

Opis fizyczny: S. 135-159, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/TSB

Punktacja MNiSW: 5.000


30/71


Autorzy: Ciszewska Wanda A..

Tytuł oryginału: Elektroniczny warsztat historyka książki.

Tytuł całości: Biblioteka, książka, informacja, Internet 2012, praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Osińskiego i Renaty Malesy.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2013

Opis fizyczny: S. 81-94, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


31/71


Autorzy: Ciszewska Wanda A..

Tytuł oryginału: "Święto Oświaty" w świetle instrukcji z lat 1946-1949.

Tytuł całości: Książka i prasa w kulturze / red. Katarzyna Domańska, Bernadeta Iwańska-Cieślik.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego : 2013

Opis fizyczny: S. 287-308, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


32/71


Autorzy: Gzella Grażyna, Ciszewska Wanda A., Kowalska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Toruńskie Studia Bibliologiczne. Nr 1 (10) - 2 (11) / red. nacz. Grażyna Gzella ; red. nauk. Wanda A. Ciszewska, Małgorzata Kowalska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Uwagi: Półrocznik.


33/71


Autorzy: Ciszewska Wanda A., Kowalska Małgorzata.

Tytuł oryginału: "Toruńskie Studia Bibliologiczne" : formuła wydawnicza, profil, perspektywy.

Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 17

Opis fizyczny: S. 157-172, il., tab., wykr.; streszcz. ang.


34/71


Autorzy: Ciszewska Wanda A..

Tytuł oryginału: Estetyka druków toruńskich w latach 1945-1950.

Czasopismo: Sztuka Edycji

Rocznik: 2013

Szczegóły: nr 2 (5)

Opis fizyczny: S. 81-92, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Wokół typografii i idei pięknej książki

Uwagi: 10.12775/SE

Punktacja MNiSW: 2.000


35/71


Autorzy: Ciszewska Wanda A..

Tytuł oryginału: Debata o otwartej nauce i nowych modelach publikowania czasopism naukowych (Toruń, 30 października 2012 r.).

Czasopismo: Toruńskie Studia Bibliologiczne

Rocznik: 2013

Szczegóły: nr 1 (10)

Opis fizyczny: S. 194-198


36/71


Autorzy: Ciszewska Wanda A..

Tytuł oryginału: Prasa narzędziem partyjnego kierowania masami : socjalistyczna wizja redakcji czasopism.

Tytuł całości: Nie po myśli władzy, studia nad cenzurą i zakresem wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych / pod red. Doroty Degen i Marcina Żyndy.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: S. 155-178, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


37/71


Autorzy: Ciszewska Wanda A., Kowalska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Toruńskie Studia Bibliologiczne. Nr 1 (8) - 2 (9) / red. nauk. Wanda A. Ciszewska, Małgorzata Kowalska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Uwagi: Półrocznik.


38/71


Autorzy: Ciszewska Wanda A..

Tytuł oryginału: "Biblioteczka Toruńska" (1980-1984) - seria Toruńskiego Towarzystwa Kultury.

Czasopismo: Folia Toruniensia

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 12

Opis fizyczny: S. 67-83, il.; streszcz. ang., niem.

Punktacja MNiSW: 5.000


39/71


Autorzy: Ciszewska Wanda A..

Tytuł oryginału: Państwowy Instytut Książki (1946-1949) i jego rola w rozwoju bibliologii, bibliotekarstwa i kultury książki w Polsce / Małgorzata Korczyńska-Derkacz. Wrocław 2011.

Czasopismo: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym

Rocznik: 2012

Szczegóły: Nr 22

Opis fizyczny: S. 187-192

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 8.000


40/71


Autorzy: Ciszewska Wanda A., Kowalska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Seria "Kukuryku" w powojennej edycji Wydawnictwa Bajek i Baśni.

Czasopismo: Studia Gdańskie

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 29

Opis fizyczny: S. 431-457, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


41/71


Autorzy: Ciszewska Wanda A..

Tytuł oryginału: Efemeryda wydawnicza toruńskich drukarzy : Ćwierćpetit z roku 1953.

Czasopismo: Toruńskie Studia Bibliologiczne

Rocznik: 2012

Szczegóły: nr 2 (9)

Opis fizyczny: S. 65-79, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


42/71


Autorzy: Ciszewska Wanda A..

Tytuł oryginału: Szczęsny Tadeusz (1913-1991), księgarz, wydawca, redaktor.

Tytuł całości: Polski słownik biograficzny. T. 47 z. 3.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk : 2011

Opis fizyczny: S. 433-434


43/71


Autorzy: Ciszewska Wanda A..

Tytuł oryginału: Zygmunt Chojnicki : redaktor, wydawca, księgarz toruński.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela : 2011

Opis fizyczny: 37 s., il.


44/71


Autorzy: Ciszewska Wanda A., Frankowski Stanisław.

Tytuł oryginału: Joachim Lelewel jako teoretyk bibliografii i bibliotekarstwa : z powodu powrotu prochów Lelewela do kraju / Zygmunt Mocarski ; przygot. do dr. i układ typograf. Wanda A. Ciszewska i Stanisław Frankowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela : 2011

Opis fizyczny: 24 s., il.


45/71


Autorzy: Ciszewska Wanda A., Kowalska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Toruńskie Studia Bibliologiczne. Nr 1 (6) - 2 (7) / red. nauk. Wanda A. Ciszewska, Małgorzata Kowalska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Uwagi: Półrocznik.


46/71


Autorzy: Kowalska Małgorzata, Ciszewska Wanda A..

Tytuł oryginału: Poziom kształcenia i przygotowania do zawodu na studiach bibliologicznych w ocenie studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu : wyniki badań ankietowych.

Czasopismo: e-mentor

Rocznik: 2011

Szczegóły: nr 5 (42)

Opis fizyczny: S. 76-81, tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 8.000


47/71


Autorzy: Ciszewska Wanda A..

Tytuł oryginału: Ćwierćpetit : jednodniówka załogi Zakładów Graficznych "Książka i Wiedza" w Toruniu żródłem informacji o życiu społecznym na początku lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku.

Czasopismo: Folia Toruniensia

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 11

Opis fizyczny: S. 99-108, il.; streszcz. ang., niem.

Punktacja MNiSW: 5.000


48/71


Autorzy: Ciszewska Wanda A..

Tytuł oryginału: Wydawnictwa toruńskie z lat 1945-1950 w opinii i ocenie cenzorów

Tytuł całości: Niewygodne dla władzy, ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku : zbiór studiów / pod red. Doroty Degen i Jacka Gzelli.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 305-321, streszcz. ang.


49/71


Autorzy: Ciszewska Wanda A..

Tytuł oryginału: Chojnicki Zygmunt (1895 Błędów - data śmierci nieznana) redaktor, wydawca, księgarz.

Tytuł całości: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement 3 / pod red. Hanny Tadeusiewicz.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich : 2010

Opis fizyczny: S. 40-41

Seria: (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ;121)


50/71


Autorzy: Ciszewska Wanda A..

Tytuł oryginału: Kwast Jan Zdzisław (16 XII 1919 Nowy Dwór - 12 VI 1999 Toruń) właściciel księgarni, księgarz.

Tytuł całości: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement 3 / pod red. Hanny Tadeusiewicz.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich : 2010

Opis fizyczny: S. 163-164

Seria: (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ;121)


51/71


Autorzy: Ciszewska Wanda A..

Tytuł oryginału: Węgrzyn Bolesław Franciszek (2 XII 1914 Gruszów, woj. małopolskie - 21 VI 2004 Toruń) księgarz.

Tytuł całości: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement 3 / pod red. Hanny Tadeusiewicz.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich : 2010

Opis fizyczny: S. 296

Seria: (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ;121)


52/71


Autorzy: Ciszewska Wanda A..

Tytuł oryginału: Badania nad ruchem wydawniczo-księgarskim na Pomorzu i Kujawach (w granicach województwa pomorskiego/bydgoskiego) po roku 1945.

Tytuł całości: Studia z dziejów książki i prasy, przegląd badań za lata 2007-2010 : praca zbiorowa / pod red. Zdzisława Kropidłowskiego, Dariusza Spychały i Katarzyny Wodniak.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego : 2010

Opis fizyczny: S. 9-32, il., tab.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 3.000


53/71


Autorzy: Ciszewska Wanda A., Kowalska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Toruńskie Studia Bibliologiczne. Nr 1 (4) - 2 (5) / red. nauk. Wanda A. Ciszewska, Małgorzata Kowalska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Uwagi: Półrocznik.


54/71


Autorzy: Ciszewska Wanda A..

Tytuł oryginału: Książki zakazane / Bartłomiej Paszylk. Warszawa, Bielsko-Biała 2009.

Czasopismo: Toruńskie Studia Bibliologiczne

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 2 (5)

Opis fizyczny: S. 186-189

Uwagi: RECENZJA


55/71


Autorzy: Ciszewska Wanda A., Kowalska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Toruńskie Studia Bibliologiczne. Nr 1 (2) - 2 (3) / red. nauk. Wanda A. Ciszewska, Małgorzata Kowalska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Uwagi: Półrocznik.


56/71


Autorzy: Kowalska Małgorzata, Ciszewska Wanda A..

Tytuł oryginału: Bawarska Biblioteka Państwowa jako nowoczesny ośrodek informacji i usług bibliotecznych.

Czasopismo: Bibliotekarz

Rocznik: 2009

Szczegóły: nr 11

Opis fizyczny: S. 17-21


57/71


Autorzy: Ciszewska Wanda A., Frankowski Stanisław.

Tytuł oryginału: Przygodę z książką zaczęła dzięki panu Szczęsnemu / Wanda A. Ciszewska ; rozm. przepr. Stanisław Frankowski.

Czasopismo: Nowości

Rocznik: 2009

Szczegóły: R. 42 nr 262 z 7 XI

Opis fizyczny: S. 4


58/71


Autorzy: Kowalska Małgorzata, Ciszewska Wanda A..

Tytuł oryginału: Dorobek naukowy pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK za lata 1976-2007. Cz. 2 : Analiza treściowa.

Czasopismo: Toruńskie Studia Bibliologiczne

Rocznik: 2009

Szczegóły: nr 1 (2)

Opis fizyczny: S. 91-107, abstr. ang.


59/71


Autorzy: Ciszewska Wanda A., Kowalska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Toruńskie Studia Bibliologiczne. Nr 1 / red. nauk. Wanda A. Ciszewska, Małgorzata Kowalska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008

Uwagi: Półrocznik.


60/71


Autorzy: Ciszewska Wanda A..

Tytuł oryginału: Toruńskie księgarnie w latach 1997-2008

Czasopismo: Folia Toruniensia

Rocznik: 2008

Szczegóły: T. 8

Opis fizyczny: S. 105-116, wykr.; streszcz. ang., niem.


61/71


Autorzy: Kowalska Małgorzata, Ciszewska Wanda A..

Tytuł oryginału: Dorobek naukowy pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK za lata 1976-2007. Cz. 1 : Analiza ilościowa.

Czasopismo: Toruńskie Studia Bibliologiczne

Rocznik: 2008

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 95-112, streszcz. ang.


62/71


Autorzy: Ciszewska Wanda A..

Tytuł oryginału: Specyfika źródeł i metod wykorzystywanych w badaniach nad ruchem wydawniczo-księgarskim lat 1945-1950.

Tytuł całości: Bibliologia, problemy badawcze nauk humanistycznych : praca zbiorowa = Bibliology : research problems in humanities / pod red. Dariusza Kuźminy.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo SBP : 2007

Opis fizyczny: S. 278-286

Seria: (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ;100)

Punktacja MNiSW: 6.000


63/71


Autorzy: Ciszewska Wanda A..

Tytuł oryginału: Źródła do badań nad dziejami książki lat 1945-1950

Czasopismo: Biuletyn EBIB

Rocznik: 2007

Szczegóły: nr 1 (82)

Uwagi: Dokument elektroniczny


64/71


Autorzy: Ciszewska Wanda A..

Tytuł oryginału: Introligatornie w Toruniu w latach 1945-1950.

Czasopismo: Folia Toruniensia

Rocznik: 2007

Szczegóły: T. 7

Opis fizyczny: S. 65-70, streszcz. ang., niem.

Punktacja MNiSW: 1.000


65/71


Autorzy: Ciszewska Wanda A..

Tytuł oryginału: Inicjatywy wydawnicze toruńskich drukarzy z lat 1945-1950

Czasopismo: Folia Toruniensia

Rocznik: 2007

Szczegóły: T. 7

Opis fizyczny: S. 61-64, streszcz. ang., niem.

Punktacja MNiSW: 1.000


66/71


Autorzy: Ciszewska Wanda A..

Tytuł oryginału: Toruński księgarz, który bardzo kochał szachy : Jan Zdzisław Kwast (1919-1999), powstaniec warszawski, jeden z twórców księgarstwa w powojennym Toruniu.

Czasopismo: Nowości

Rocznik: 2007

Szczegóły: R. 40 nr 158 z 9 VII

Opis fizyczny: S. 10


67/71


Autorzy: Ciszewska Wanda A..

Tytuł oryginału: Drukarnie toruńskie w latach 1945-1950.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Bibliologia

Rocznik: 2006

Szczegóły: Z. 5

Opis fizyczny: S. 285-302, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


68/71


Autorzy: Ciszewska Wanda A..

Tytuł oryginału: Książka w Toruniu w latach 1945-1950 : ruch wydawniczo-księgarski.

Adres wydawniczy: Łysomice, Dom Wydawniczy DUET : 2005

Opis fizyczny: 378 s., [32] s. tabl., streszcz. niem.

Uwagi: Bibliogr. s. 330-345. Indeksy

Punktacja MNiSW: 20.000


69/71


Autorzy: Ciszewska Wanda A..

Tytuł oryginału: Biblioteki Torunia w latach 1945-1950

Czasopismo: Folia Toruniensia

Rocznik: 2005

Szczegóły: T. 5

Opis fizyczny: S. 73-91, streszcz. ang., niem.

Punktacja MNiSW: 1.000


70/71


Autorzy: Ciszewska Wanda A..

Tytuł oryginału: Spółdzielcza Księgarnia Nauczycielska w Toruniu w latach 1945-1950.

Czasopismo: Folia Toruniensia

Rocznik: 2002, 2003

Szczegóły: T. 2/3

Opis fizyczny: S. 71-87, streszcz. ang., niem.

Punktacja MNiSW: 1.000


71/71


Autorzy: Ciszewska Wanda A..

Tytuł oryginału: Akademicka Księgarnia Spółdzielcza "Skrypt" w Toruniu w latach 1945-1950.

Czasopismo: Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi

Rocznik: 2003

Szczegóły: T. 21

Opis fizyczny: S. 235-263